Kontakt boble

MJTF på facebook

David

 • Jeg hedder David Mørck. Jeg er gift med Anne Sofie og sammen har vi to drenge, Axel og Carl på hhv. 19 og 15 år. Vi har altid boet i Aarhus og omegn bortset fra en kort afstikker til Frederikshavn efter endt uddannelse.
 • Jeg er 46 år og uddannet tandlæge fra Århus Tandlægeskole i 2009.
 • Siden 2017 har jeg været klinikejer i Aarhus.
 • Jeg har været en del af bestyrelsen i kreds 5 og senere Midtjysk Tandlægeforening siden 2014.
 • Min rolle som regionsformand er at samle trådene og stille op for vore medlemmer og forening i Region Midt.
 • Jeg har kender udfordringerne og især styrkerne ved at være en helhedsforening - foreningen for alle tandlæger. Dette kræver forståelse for de udfordringer som tandlæger i de forskellige segmenter har.
 • Vores bestyrelse har gentagne gange de seneste år evnet at stille forslag til forbedringer i foreningen - og der bliver lyttet. Dét arbejde skal vi fortsætte - og derfor er det også mit håb at vi får endnu flere engagerede tandlæger ind i vores bestyrelse.

 

 

Signe NY

 • Kandidat fra Aarhus Tandlægeskole 2004

 • Klinikejer i Aarhus, samt af en klinik i Thorning ved Kjellerup.

 • Næstformand og forhandlingsleder i Klinikejerudvalget KEU i Tandlægeforeningen, samt medlem af Efteruddannelsesudvalget (EUU).

 • Har i mange år siddet på de privatansattes side af bordet i Privatansatte Tandlægers Udvalg (PATU), hvor jeg også lærte Klinikejerudvalget at kende gennem min observatørpost dér og deltog også i forhandlingen med Regionerne om overenskomsten i 2018. Forhandlingsleder ved OK2023.

 • Har arrangeret utallige kurser i lokalt regi og været en af primus motorerne på online kursustilmelding på vores regionale hjemmeside. 

 • Privat er jeg godt gift med NC, med hvem jeg har 3 børn.

 

Årsagen til at jeg sidder i fagpolitik er:

 • Ønsket om og troen på, at vi som tandlæger kan have et rigt arbejdsliv med højt fagligt niveau
 • En hverdag hvor vi mødes med faglig respekt fra vore omgivelser
 • Et arbejdsliv uden meningsløse regler
 • At jeg finder det helt naturligt, at når jeg stiller (høje!) krav til min forening, må jeg også selv forsøge at skabe og presse på for at de krav imødekommes. 

 

 • VibekeKandidat Århus Tandlægeskole 2002

 • Klinikejer i Silkeborg siden 2006

 • Sidder i Sundhedsudvalget i Tandlægeforeningen. Har i mange år siddet i Efteruddannelsesudvalget i Tandlægeforeningen og i Kredskursusudvalget i det daværende Østjysktandlægeforening.

 • Privat har jeg 2 piger


 

 • Kandidat fra Tandlægeskolen, Aarhus Universitet 1996

 • Klinikejer Trøjborg, Aarhus N

 • Kasserer i Midtjysk Tandlægeforening.

 • Har tidligere siddet i Tandlægeforeningens Forhandlingsudvalg for Klinikejere, KFU samt Landssamarbejdsudvalget, LSU.

 • Surveyor v. IKAS ifb. med pilottest af "Den Danske Kvalitetsmodel for privatpraktiserende tandlæger" forår 2017 

 • Tandlægefaglig konsulent for Sundhedsstyrelsens "Evaluering af National Klinisk Retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i Tandplejen" efterår 2017.


 • HaninKandidat fra Aarhus Tandlægeskole 2016

 • Ansat tandlæge i Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandpleje.

 • Sidder i Kursusudvalget i Midtjysk Tandlægeforning, hvor jeg nu har siddet i et år.

 • Privat er jeg gift med Magnus.

 


 

ChristinaDam Tholstrup200

 • Kandidat fra Århus Tandlægeskolen i 2000. 
 • Gift og har to voksne sønner. 
 • Klinikejer i Silkeborg siden 2012 

Jeg har tidligere været aktiv i fagpolitik fra 2003 – 2009, hvor jeg bl.a. besad poster i det lokale kursusudvalg og stod for dannelsen af kvalitetscirkler i det daværende Østjysk Tandlægeforening. Endvidere sad jeg i Efteruddannelsesudvalget (EUU) centralt i TF.  

I 2021 blev jeg på ny valgt ind i Regionsbestyrelsen, og blev 2022 valgt til næstformand i bestyrelsen, genvalgt i 2023. Jeg sidder endvidere, for nuværende, som repræsentant for MJTF i det Lokale Uddannelsesudvalg på Herningsholm Erhvervsskole. 

For mig, er det vigtigt, at vi har en politisk synlig og økonomisk stærk forening, som favner alle tandlæger. 

Når man er en del af regionsbestyrelsen har man mulighed for at få indsigt og viden om, hvad der rører sig politisk indenfor vores felt samt mulighed for at indgå i tæt dialog med dygtige og engagerede kolleger mhp. at påvirke en given udvikling. Det er meget givende for mig personligt og fagligt.  

Efteruddannelse, udvikling, god ledelse, sund økonomisk vækst og fokus på et godt og sundt arbejdsliv, er meget vigtige parametre for mig. Med afsæt i disse fokusområder, mener jeg at kunne bidrage til en god og konstruktiv debat i Midtjysk Tandlægeforening, og dermed også i TF.  

 

 


 

 • LotteKandidat fra Aarhus Tandlægeskole 1996

 • Tandlæge og netværksleder på Tandklinikken Vejlby i Tandplejen Aarhus.

 • Har været kommunalt ansat i 22 år og har derfor fokus på at varetage offentligt ansattes interesser i Tandlægeforeningen og bringe et kommunalt perspektiv til debatten

 • Har været en del af Østjysk/Midtjysk tandlægeforeningsbetyrelse siden 2009 

 • Tidligere medlem af Offentligt Ansattes Tandlægers Udvalg (OATU) 2007-2017

 • Privat er jeg gift med Bjørn og har 3 børn .


 

Rikke Freitag

 • Kandidat fra Århus Tandlægeskole 1997

 • Klinikejer Ans og Langå

 • Medlem af bestyrelsen i Region Midt siden 2010. Sidder aktuelt i ”ungdomsudvalget” som bindeled mellem TF i Midt og de tandlægestuderende på Århus Tandlægeskole

 • Mødekoordinator i Midtjysk tandlægeforening.

 • Har tidligere været engageret i organisering og afholdelse af TF’s 2 visionsdage.

 • Er udenfor TF regi engageret i en udviklingsgruppe for Dental Suite

 • Privat har jeg 2 børn og er gift med Per.


 

 • Beskrivelse er på vej.

 

 • Beskrivelse er på vej.

 

Stine

 • Beskrivelse er på vej.

 

 

 

 

 

 

 


 

 • MetteUddannet Århus Tandlægeskole 2002

 • Klinikejer i Horsens 2007 - d.d

 • Siddet i 2 år i Sundhedsudvalget vedr. Sundhedskampagner

 • Siddet i 6 år i klinikejerudvalget 2011-2017

 • Sidder i kursusudvalget i region midt og arrangerer kurser for regionens tandlæger.

 • Brænder for rimelige vilkår for klinikejere i Dk indenfor de muliges kunst. Deltager aktivt i bestyrelsen pga. mulighed for indflydelse, samt giver mig fingeren på pulsen indenfor branchen og nyeste information, samt et stort nationalt fagligt netværk på tværs af sektorer.


 

Thomas

 • Beskrivelse er på vej.

 

 

 

 

 

 

 


 

 • Beskrivelse er på vej.

 

Denne side bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Disse oplysninger slettes så snart du forlader siden. Der ud over indsamles - i anonymiseret form - oplysninger om din færden på siden, til brug for udarbejdelse af bruger statistik.