Kontakt boble

MJTF på facebook

 • CamillaStuderende: Kandidat fra Aarhus Tandlægeskole 2020

 • Sidder i ungeudvalget i Midtjysk Tandlægeforening og er kontakten mellem Odontologisk Forening på Aarhus Tandlægeskole og Midtjysk Tandlægeforening (studenterrepræsentant)

 • Privat er jeg forlovet med Morten, som jeg skal giftes med i sommeren 2019


 

 • HaninKandidat fra Aarhus Tandlægeskole 2016

 • Ansat tandlæge i Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandpleje.

 • Sidder i Kursusudvalget i Midtjysk Tandlægeforning, hvor jeg nu har siddet i et år.

 • Privat er jeg gift med Magnus.

 


 

 • LarsKandidat Århus Tandlægeskole 1979

 • Klinikejer i Herning

 • Mangeårig formand for det tidligere kreds 9

 • Næstformand i Regionsbestyrelsen, med i web-udvalget. Suppl. Til KEU

 • Repræsentant i Koordinationsudvalget for tandplejen Region Midtjylland, Samarbejdsudvalget for regional-, kommunal- og praksistandplejen, Samarbejdsudvalget vedr. RLTN (pt. nedlagt)

 • Civilstand: Gift med samme kone i rigtig mange år, 3 voksne børn (ikke-tandlæger) og er Farfar.


 

 • LotteKandidat fra Aarhus Tandlægeskole 1996

 • Tandlæge og netværksleder på Tandklinikken Vejlby i Tandplejen Aarhus.

 • Har været kommunalt ansat i 22 år og har derfor fokus på at varetage offentligt ansattes interesser i Tandlægeforeningen og bringe et kommunalt perspektiv til debatten

 • Har været en del af Østjysk/Midtjysk tandlægeforeningsbetyrelse siden 2009 

 • Tidligere medlem af Offentligt Ansattes Tandlægers Udvalg (OATU) 2007-2017

 • Privat er jeg gift med Bjørn og har 3 børn .


 

 • LuiseKandidat fra Aarhus Tandlægeskole 2013

 • Kommunalt ansat tandlæge i Tandplejen Aarhus

 • Udvalgsmedlem i Offentlig Ansatte Tandlægers Udvalg(OATU)

 • Sidder i Region Midtjyllands kursus udvalg.

 


 

 • MarianneKandidat fra Århus Tandlægeskole 2013

 • Privat ansat i Århus V

 • Sidder på 1. år i Privatansatte tandlægers udvalg (PATU), desuden sidder jeg med i regionens ungeudvalg hvorfra vi arranger flere aktiviteter og kursus for de tandlægestuderende.

 • Privat bor jeg i Viby j med min mand og vores to små piger.   


 

 • MetteUdannet Århus Tandlægeskole 2002

 • Klinikejer i Horsens 2007 - d.d

 • Siddet i 2 år i Sundhedsudvalget vedr. Sundhedskampagner

 • Siddet i 6 år i klinikejerudvalget 2011-2017

 • Sidder nuværende i Samarbejdsudvalget i Region Midt, som er nedlagt under særloven.

 • Nyvalgt i koordinationsudvalget i Region Midt.

 • Sidder i kursusudvalget i region midt og arrangerer kurser for regionens tandlæger.

 • Brænder for rimelige vilkår for klinikejere i Dk indenfor de muliges kunst. Deltager aktivt i bestyrelsen pga. mulighed for indflydelse, samt giver mig fingeren på pulsen indenfor branchen og nyeste information, samt et stort nationalt fagligt netværk på tværs af sektorer.


 

 • PerBosiddende i Åbyhøj

 • Kandidat fra Århus Tandlægeskole 1983

 • Klinikejer i Aarhus

 • Arbejder med klagesager i Tandlægenævnet Region Midt. Tidligere formand for Østjyllands Tandlægeforening og jeg har siddet i utallige centrale udvalg i TF, herunder en tid som næstformand i Klinikejerudvalger og som formand for Tandlægeforeningens Sundhedsudvalg.

 • Er privat gift med Mette og har 3 børn.


 

 • PernilleKandidat fra Aarhus Tandlægeskole i juni 2012

 • Privatansat tandlæge i Aarhus Tandcenter i en fuldtidsstilling.

 • Medlem af hovedbestyrelsen som repræsentant for den private sektor.

 • Medlem af kursusudvalget i regionsbestyrelsen.

 • Ansvarlig for bestilling af T-shirts til tandlægestuderende på 5. semester på Aarhus Tandlægeskole.

 • Privat er jeg gift med Frederik og vi har sammen to skønne børn.


 

 • Kandidat fra Århus Tandlægeskole 1997

 • Klinikejer Ans og Langå

 • Medlem af bestyrelsen i Region Midt siden 2010. Sidder aktuelt i ”ungdomsudvalget” som bindeled mellem TF i Midt og de tandlægestuderende på Århus Tandlægeskole

 • Mødekoordinator i Midtjysk tandlægeforening.

 • Har tidligere været engageret i organisering og afholdelse af TF’s 2 visionsdage.

 • Er udenfor TF regi engageret i en udviklingsgruppe for Dental Suite

 • Privat har jeg 2 børn og er gift med Per.


 

 • SigneKandidat fra Aarhus Tandlægeskole 2004

 • Klinikejer i Aarhus

 • Sidder i Efteruddannelsesudvalget i Tandlægeforeningen, samt web-udvalget i Midtjysk Tandlægeforening.

 • Har i mange år siddet på de privatansattes side af bordet i Privatansatte Tandlægers Udvalg (PATU), hvor jeg også lærte Klinikeejerudvalget at kende gennem min observatørpost dér.

 • Har arrangeret utallige kurser i lokalt regi og været en af primus motorerne på online kursustilmelding på vores regionale hjemmeside. 

 • Privat er jeg godt gift med NC, med hvem jeg har 3 børn.


 

 • ThomasKandidat for Aarhus Tandlægeskole 1998

 • Klinikejer i Aarhus C siden 2005

 • Medlem af det lokale uddannelsesudvalg for klinikassistenter (LUU) på IOOS Aarhus

 • Tidligere bl.a. siddet i OKA, Samarbejdsudvalg for Region Midt, Teknisk-Administrativt udvalg i Region Midt og været formand for kreds 5. i perioden 2010-2016

 • Forsøger generelt at være aktiv bidragsydende i den offentlige debat omkring tandlægefaget

 • Privat er jeg gift og har tre drenge


 

 • Kandidat fra Tandlægeskolen, Aarhus Universitet 1996

 • Klinikejer Trøjborg, Aarhus N

 • Kasserer i Midtjysk Tandlægeforening.

 • Har tidligere siddet i Tandlægeforeningens Forhandlingsudvalg for Klinikejere, KFU samt Landssamarbejdsudvalget, LSU.

 • Surveyor v. IKAS ifb. med pilottest af "Den Danske Kvalitetsmodel for privatpraktiserende tandlæger" forår 2017 

 • Tandlægefaglig konsulent for Sundhedsstyrelsens "Evaluering af National Klinisk Retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i Tandplejen" efterår 2017.


 • Tina HuntKandidat fra Københavns Tandlægeskole 2006
 • Privatansat tandlæge i Herning
 • Medlem af PATU 2013-17 for kreds 9
 • Tidligere mødekoordinator og kursusansvarlig for kreds 9
 • Gift med Stuart, sammen har vi 2 piger. 

 

 • VibekeKandidat Århus Tandlægeskole 2002

 • Klinikejer i Silkeborg siden 2006

 • Sidder i Sundhedsudvalget i Tandlægeforeningen. Har i mange år siddet i Efteruddannelsesudvalget i Tandlægeforeningen og i Kredskursusudvalget i det daværende Østjysktandlægeforening.

 • Privat har jeg 2 piger


 

Denne side bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Disse oplysninger slettes så snart du forlader siden. Der ud over indsamles - i anonymiseret form - oplysninger om din færden på siden, til brug for udarbejdelse af bruger statistik.