Kontakt boble

MJTF på facebook

Arkitektur i Aarhus

Fortalt af Gøsta Knudsen

I Aarhus er der kun få af de gamle huse der har overlevet  de store rydninger i 1940-50.

Aarhus er byen ved vandet, og Aarhus er berømt for sin fine arkitektur.

Gøsta fortalte og viste billeder af Toldkammeret, Katedralskolen og Aarhus Teater (tegnet af Hack Kampmann), Domhuset, Erhvervsarkivet, Hovedbanegården og den store Ingerslev Boulevard med de fantastiske skoler og den minimalistiske, nyklassicistiske Lukaskirke.

Han fortalte om universitetet, der er et af de mest betydningsfulde universiteter i verden, - tegnet af C. F. Møller, - om Aarhus Rådhus med interiør i international topklasse, - tegnet af Arne Jacobsen, - og om ringgadebroen, der blev igangsat i 1933 som nødhjælpsarbejde.

Vi så Musikhuset ( Kjær & Richter 1982 ), Aros (Schmidt, Hammer og Lassen 2004) og vi hørte om det moderne Aarhus, der skal være CO2-neutral, klimasikret, bæredygtig og tilgængelig frem mod 2030 og med en ny bydel i Lisbjerg.

Han fortalte om Gellerupplanen, Godsbanen, Sallings Tagterrasse, havnen, kedelige parkeringshuse, Dokk1, Navitas og Bestseller, det nye havnebad, Lighthouse, Isbjerget og flytningen af arkitektskolen til området ved Godsbanen.

Et fremragende og spændende foredrag, hvor Gøsta har fået os til at se på Aarhus med helt  “nye” øjne!

Vi var 66 deltagere. Vores formand Stine Mørcholdt orienterede om situationen p.t. i tandlægeforeningen og aftenen sluttede på sædvanlig vis i kantinen med smørrebrød og sang til Ole Hammers harmonika.

IMG 7144 IMG 7146

 

                           Referat fra efterårsmødet i Plus 55, onsdag den 25. Oktober 2017

                                              Bergen – Aarhus – København – Genève

                                                                          Fortalt af Ejvind Budtz-Jørgensen

Ejvind Budtz-Jørgensen startede tandlægestudiet i 1956 i København, men blev cand. odont. i 1962 på Århus tandlægehøjskole. Lysten til aftagelig protetik blev vakt og behovet var stort blandt patienterne.

Ejvind Budtz-Jørgensen blev gift med Vibeke i studietiden, og i 1963 rejste de til Bergen, hvor de begge blev ansat på den der nyindviede tandlægeskole. Ejvind blev undervisningsassistent på ”afdelingen for plate-protetikk” og afdelingen for kirurgi, men arbejdede også i privat praksis.

Han var glad for at være i Bergen, der var et mekka for aftagelig protetik, men vendte tilbage til Danmark i 1966.

Ejvind blev ansat som amanuensis på Århus Tandlægehøjskole, hvor Ulrik Bertram var afdelingens professor. Ejvind lavede bl.a. forskningsforsøg med 1 % chlorhexidin-skylninger på patienter med protesestomatit og patienterne blev honoreret med en flaske portvin! Resultat: Sorte proteser med stort behov for polering!!!

I 1971 lavede Ejvind bl.a. immunologiske undersøgelser af patienter med protesestomatit. Han cyklede rundt til forsøgspatienterne og aflæste deres intra-cutane reaktion på candidin .

Han blev skilt i 1971. I 1972 havde højskolen bevilliget ham et større beløb, således at han havde mulighed for an deltage i en international kongres i mykologi i Japan; herunder dansede han med den kommende kejserinde.

Senere skrev han disputats og fik den odontologiske doktorgrad i 1974, så nu måtte tiden være inde til et professorat. Ejvind var utålmodig, men der gik 10 år før Ejvind i 1984 tog til København med hustruen Annalise for at overtage det der ledige professorat i protetik.

Efter fem vanskelige år med københavnerne rejste de til Genève, hvor Ejvind fik et professorat i gerodontologi og aftagelig protetik, mens de efterlod deres børn i Danmark.

I Schweiz er der 8 mill. Indbyggere, og regeringen holder til i Bern. Syv kompetente ministre klarer det hele godt, fordi mange af beslutningsprocesserne er uddelegerede til kantonerne. Således administreres 80 % af skatteprovenuet af kantonerne, og der holdes regelmæssig folkeafstemninger i kommuner, kantoner og over hele landet. De fleste taler schweizer-tysk, - 25 % taler fransk og ca. 10 % italiensk. Man bor ofte flere generationer sammen, fordi det er dyrt at bo i Schweiz.

Ejvinds hustru Annalise tog fransk studentereksamen og læste efterfølgende kunsthistorie på Université de Genève. Ejvind lærte fransk efter naturmetoden, fordi han skulle undervise på fransk.

Ejvind var i den lokale tandlægeforening i 4 år; han var formand for det schweiziske selskab for protetik i 3 år og præsident for EPA-kongressen i 1991 i Genève. Han har skrevet lærebøger på fransk og engelsk og erhvervede i 1995 i Singapore IADR’s forskningspris i protetik og implantologi, guldmedalje i 1996 på Paris’s rådhus og EPA’s ” Oxford lecture” i Groeningen i år 2000.

Schweiz er et idyllisk og smukt land, så familiebesøg var populære. Der er små byer med industri, fordi virksomhedsejerne kan forhandle deres skatteprocent, hvilket skaber konkurrence mellem kantonerne og reducerer risikoen for affolkning af yderområderne.

Schweiz har god men dyr vin. Vinhøsten fejres med sang, vin og ost og der blæses i alpehorn.

Ejvind og Annalise var velintegrerede og havde mange gode venner og kolleger, så det var svært at forlade Schweiz, men de er glade for at være tilbage i Aarhus.

Tak til Ejvind for en morsom og hyggelig aften, der sluttede i kantinen, hvor Bjarne Simonsen fortalte om seneste nyt fra generalforsamlingen i Silkeborg. Her blev Østjysk tandlægeforening  sammenlagt med Midtjysk tandlægeforening til Midtjysk Regions tandlægeforening.

Ole Hammer trak harmonikaen til to udvalgte tandlægesange som 68 glade deltagere sang med på!

 

 TOR 10 MAR 2016, kl 18:30 - 21:30

 Formanden for Østjysk Tandlægeforening Thomas Guldborg indledte aftenen med at fortælle nyt fra kredsforeningen. Årsagen til senior-kontingent er, at der bliver flere pensionister og færre medlemmer til at betale. En arbejdsgruppe skal se på forslag til at tilpasse omkostninger efter indtægterne. Han fortalte også om bekymringer vedrørende tandlægeuddannelsen p.g.a. sparekniven, og de krav der stilles til de nyuddannede kandidater. Der er forslag til en “skabelon” man kan lægge ned over de nye kandidater og om et praktiktilbud på private klinikker til studerende på 9. semester

Studenterdage på Århus Tandlægehøjskole 1966-1972

som oplevet af Mikael Grabowski

 MG portræt MAR 2016

 Mikael Grabowski startede på Århus Tandlægehøjskole i 1966 efter et sabbatår. Tandlægestudiet blev valgt I samråd med morfar, der var pensioneret tandlæge. Århus blev valgt på grund af muligheden for at dyrke vandski tæt på byen.

I alt var der 88 nye studerende, der blev budt velkommen af rektor P. A. Knudsen.

Teknologisk afdeling blev styret af Charles Gotfredsen og rare, tålmodige lærere som Loft, “Vakum-Jens” og Halfdan Nielsen ( den gule fare)! Den første præparation blev rundsendt i kafferummet som eks. på elendigt arbejde.

Festerne begyndte. Auktionsfesten med øldrikningskonkurrencen, Årsfesten med særforestilling på Århus Teater i smoking og lange kjoler.

Studiet skulle passes. Man risikerede at blive overhørt via mikrofon til P. A. Knudsens forelæsning og sad til spot og spe. På et spørgsmål langt senere om rektor Knudsen kunne huske de studerende, der havde dummet sig, svarede han: “Jeg fortrænger idioter. De begavede kan jeg huske…..”.

Eksamensspørgsmålene i genetik og statistik var genbrug fra tidligere eksaminer, som man lærte udenad.

Anatomi var den store prøvelse. Man tilbragte mange timer på anatomisk studiesal med hovedtelefon og P. A. Knudsens stemme I ørerne.

"Trotyl" Thor Troest og Anne Winthers krav til “blå tænder” gjorde tandmodellering til en prøvelse. Anne Winthers bemærkning til Mikaels første forsøg med +6 var: “ sig mig har De prøvet at kopiere en tulipan”?

Anden del med patienter var en stor omvæltning. Enkelte forlod simpelthen studiet.

I 1968 blev “enevældet” afløst af studienævn og konsistorium, og Des blev afløst af dus med de fleste lærere.

Chlorhexidin-eksperiment med brune tænder og tunger, gingivektomi og reverse-bevel på PA, den første “rigtige” præparation og rodbehandling under kofferdam på TA. Snoretrækket snuppede af og til en tot hår hos pigerne.

MG forelæser mar 2016

På 5. Semester sad Mikael både i studienævn og konsistorium, og var blevet valgt ind i OF. Han blev Nordisk mester i øldrikning på en kongres i Nordisk Odontologisk Studenterråd.

6. semester bød på partiel protetik og radiologi og kirurgisk afdeling bemandet med flotte macho lærere.

7. semesters kroner og broer med coeflex-aftryk efter talrige pochepakninger. Ortodontien, hvor Birte Melsen blev kaldt “Grønlands Radio” på grund af de mange fremmedord hun brugte. Fællespatientafdelingen blev en positiv oplevelse, men hjertebarnet blev helprotetikken, hvor Svend Kølsen og "Luffe" Teilmann herskede.

Studenterlivet blomstrede og festerne blev bedre og bedre, og på 9. Semesters auktionsfest var der fuld porno, ølstafet og musik til langt ud på natten.

Eksamen og afslutningsceremoni var i sommeren 1972 for de 60 der havde overlevet 5-6 års studietid.

Mikael Grabowski opnåede odontologisk licentiatgrad i 1974

bespisning1 MAR 2016

En stor tak til Mikael for en munter og dejlig aften, hvor vi fik rørt lattermusklerne, og nød at genopfriske studieminderne.

Vi var 51 glade deltagere, som sluttede aftenen i kantinen med smørebrød og sange til Ole Hammers harmonika.

Svend Kølsen havde valgt at stoppe i initiativgruppen efter flere års flittig indsats. En stor tak til Svend og velkommen til Lisbeth Dietz, der er indtrådt i stedet.

                  

JKP BS 2016

Bjarne Simonsen* Jørgen Bindslev* Flemming Pedersen* Birthe-Annette Bindslev

 

Torsdag den 3. November 2016 kl. 18:30 – 21:30  

 

En Præ-Pensionist Tilværelse I Grønland

 

Fortalt af Ellen og Jørgen Tholstrup 

 

 

Ellen og Jørgen Tholstrups fascination for Grønland blev vakt efter et kursus i Ilulissat i 2003 og tog for alvor fart efter salg af praksis i Aalborg i 2005.

Efter kontakt med overtandlæge Frank Senderovitz foretog de den lange rejse til øen Uummannaq på Grønlands vestkyst. Umanaq er en lille by med 1200 indbyggere og mange hunde.

Tandklinikken ligger i den kommunale Edvard Kruses skole, der er en moderne bygning fra 2002.

Ellen og Jørgen har været der i alt ni gange i to måneder af gangen. De har fået fast løn svarende til skoletandlægeløn og rejsen betalt, men efter dobbeltbeskatning i 2008 minimeres nettofortjenesten.

På tandklinikken behandles børn om formiddagen. Om eftermiddagen aftales tid til øvrige behandlinger. Hvis det er flot fiskevejr overholdes aftalerne ikke, mens der er mange tandpiner i dårligt vejr!

Grønlænderne er lidt reserverede. Efter Ellen og Jørgens tredie vikariat blev de accepteret og budt velkommen til den berømte kaffemik med masser af forskellig fisk og alverdens kager!

Om vinteren, når isen er tyk, er der hundevæddeløb. Hundene fra Umanaq deltager i konkurrence med hundene fra bygderne. Alle der kan gå og stå møder op.

De blev også inviteret på fisketur om vinteren på hundeslæde. Der blev lavet hul i isen og langlinen sænket ned på stor dybde. Næste dag blev linen hentet op med god fangst og hellefiskkæber spises som sushi på slæden med varm the til.

En formiddag blev en stor flok grindehvaler observeret, og Alle, både børn og voksne, fræsede ud af havnen. Grindehvalerne ødelægger og æder alt, så de skulle fanges. Der blev skudt 65 hvaler i løbet af tre dage. Alle hjalp til med slagtningen på havnen. Der blev skåret store bøffer til hele vinteren.

 

 

 

Tandsundheden er ekstrem dårlig. Ikke alle har en tandbørste, og slik – og sodavandsforbruget VAR stort. Helt fra tidlig alder er der stor cariesaktivitet. Ellen og Jørgen allierede sig med forældre, lærere og klinikassistenter og lavede en profylakseplan med fluorpensling og fluorlakering. Al tandbehandling er gratis i Grønland. Rodbehandling er forbudt på molarer, der ekstraheres i stedet.

Bygderne besøges een gang om året. Om sommeren i båd, - om vinteren i bil på isen, når den er tyk og kan holde. De fjerneste bygder nås i helikopter. I jordemoderhuset arbejdede de med det transportable udstyr fra kl. 8 til 16, og efter spisning igen til kl. 23. Efter injektion blev de ofte bedt om totalekstraktion, hvilket de afslog. Een gang om året kommer der tandteknikker, der laver proteser. Kroner og broer må ikke laves.

Grønland får et bloktilskud på 4.2 milliarder om året. Der er stor fattigdom og fordelingen af tilskud er ikke altid retfærdig. De unge får ofte ingen uddannelse. Der er ingen danske lærere mere, så de nye generationer lærer ikke meget dansk og har derfor ringe mulighed for uddannelser i Danmark.

Alkohol, narkotika, HIV og TB volder store problemer. Olie – og guldudvinding er gået i stå. Fiskeriet går NU godt, så politikerne ved at der må satses på fiskeri og bedre uddannelser.

Ellen og Jørgen viste billeder af den fantastiske natur med store, øde fjelde, sne, indlandsis og flydende isbjerge og fortalte om vintermørke, midnatssol, nordlys og stilhed.

I slutningen af november starter vinteren. Ellen og Jørgen ta´r hjem og holder jul; men vendte tilbage til marts!

 

 

 

Tak for en fascinerende fortælling og smukke billeder fra Grønland. Vi var 50 fremmødte, der nød “rejsen til julemandens land”!

 

Bagefter sang vi tandlægesange til Ole Hammers harmonikaakkompagnement i kantinen, hvor der var smørrebrød og kaffe.

 

 

 

Referat fra efterårsmødet med Mogens Kilian tirsdag d. 27. oktober 2015

NÅR TANDLÆGEN SPILLER CELLO OG FLYTTER FRA TANDLÆGESKOLEN TIL UNIVERSITETET OG BLIVER PROFESSOR I MIKROBIOLOGI (- OG BL. A. HAR MUSIK OG ITALIENSK MAD SOM HOBBY)

forelæserMK 

Et tilfældigt møde mellem Mogens Kilian og Bjarne Simonsen i en lufthavnsbus i Rom gav inspiration til et spændende foredrag om, hvordan tandlægeuddannelsen for Mogens Kilian allerede i studietiden tog en drejning i retning af mikrobiologien.

Egentlig drømte han om en uddannelse som møbelsnedker eller møbelarkitekt, men faderen mente, at tandlægeuddannelsen var økonomisk mere sikker.

Mogens kom til Århus fra Vejle efter studentereksamen. At være stud. odont. på tandlægehøjskolen dengang, var en stor fornøjelse p.g.a. de mange kapaciteter i lærerstaben. Allerede på 2.del blev han grebet af mikrobiologien og lavede en prisopgave om cariogene streptococcer. Han samarbejdede med den kommunale børnetandpleje, som på det tidspunkt kunne identificere 4 børn uden caries i Aarhus. 

tilhørereMK

  Efter afslutning af tandlægestudiet og militærtjenesten indledte Mogens Kilian i 1969 et samarbejde med daværende chef for mikrobiologisk afdeling, Rindom Schiött (læge) og Else Theilade. Det var enormt inspirerende og i 2 år videreuddannede han sig og fulgte undervisningen for kommende speciallæger i klinisk mikrobiologi.

Sideløbende arbejdede han ved Statens Seruminstituts afdeling på Århus Kommunehospital, hvis leder var overlæge Per Bülow, som var eneste læge på afdelingen. I dag er det en stor afdeling med mange ansatte på Skejby Sygehus.

  Mogens undersøgte prøver fra øvre luftveje og blev opmærksom på problemerne med at identificere isolater af Haemophilus, og ikke mindst med at kende forskel på de stærkt patogene, som bl.a. var en vigtig årsag til meningitis, og de som vi lever i harmoni med. Han forsvarede sin disputats i 1976 om dette emne.

  Nye udfordringer førte til en forskerstilling i Birmingham, Alabama i USA (1977-1979), hvor forskningen medførte en påvisning af at de tre vigtigste årsager til bakteriel meningitis alle producerer et enzym, som kan klippe og dermed inaktivere slimhindernes antistoffer (IgA). Arbejdet med disse enzymer blev et af hovedtemaerne i de kommende mange års forskning, og førte bl.a. til en påvisning af at vigtige bakterier i parodontitis patogenesen udskiller tilsvarende proteaser.

  Strukturen på DNA blev vigtig. Hele koden ligger i rækkefølgen af baserne, og det store gennembrud var, da det lykkedes Fred Sanger (Nobelpris 1958 og 1980) at sekventere DNA-molekyler. Senere blev en maskine fremstillet, der kunne aflæse DNA-sekvenserne.

  I Washington D.C. samlede Craig Venter mikroorganismer når han dyrkede sejlsport! Han kortlagde > 1 milliard basepar i bakterielt DNA fra Sargassohavet. Mogens Kilian rejste derover, og fik et meget spændende samarbejde med Craig Venters institut.

  DNA-sekventering er en fascinerende historie, og i dag er det nemt og billigt at sekventere et helt bakterie-genom og inden længe vil genomsekventering på patienter blive et vigtigt element i planlægningen af f.eks. cancerbehandling

kilianP2

FORHOLDET MELLEM MIKROORGANISMER OG MENNESKER

  Bakterien er den ældste organisme på jordens overflade (3.5 milliarder år). Siden er der sket en coevolution og mellem koloniserende mikroorganismer og deres respektive værter, hvilket har ført til gensidig tilpasning og funktionel integration. Mennesker kan ikke leve uden mikroorganismer og de kan ikke leve uden os. Tidlig integrering af bakterie og organisme er vigtig blandt andet for at finindstille immunsystemets reaktionsmønster og dermed bl.a. tendensen til at udvikle autoimmune og andre inflammatoriske sygdomme!

  Alle overflader er koloniserede med bakterier og der er grund til at opfatte os og vores mange bakterier som en helhed. I den menneskelige ”superorganisme” er der 10 x flere bakterier end menneskeceller. Fravær af mikroorganismer er årsag til sygdomme (f.eks. allergi), og fravær af inflammationsdæmpende mikroorganismer kan måske resultere i diabetes og inflammatoriske tarmsygdomme. En inflammation induceret af patogene bakterier modarbejdes af normalfloraen, som har anti-inflammatoriske egenskaber. Ved ubalance (dysbiose) kan man se fedme, og en del inflammatoriske sygdomme, depression og muligvis andre mentale sygdomme. Derfor er fæcestransplantation allerede med succes indført til behandling af både tarminfektioner med Clostridium difficile og nogle af de inflammatoriske tarmsygdomme.

ORALE SYGDOMME

  Sygdommene parodontose og caries er også et resultat af dysbiose. Vigtige årsager til dysbiose er værtsgenetik, livsstil (kost, rygning, ubehandlet diabtes), fødsel (normal fødsel el. kejsersnit) eller påvirkninger som hygiejne og antibiotika. I forbindelse med ændret kost, som man f.eks. så det ved indførelse af landbrug, reagerer bakterierne på det eksterne stress. Ændringerne kan være i form af import eller eliminering af gener eller fastholdelse af bestemte mutationer. Et eksempel har Mogens og hans kolleger arbejdet med i relation til aggressiv parodontitis. Bakterien Aggregatibacter (tidligere Actinobacillus) actinomycetemcomitans har været mistænkt for at spille en rolle ved denne sygdom, men kan også ses hos raske individer. I Marokko viste 15% af de unge mennesker sig at have aggressiv parodontose. De var koloniserede med den samme klon af A. actinomycetemcomitans, der var karakteriseret ved en enkelt mutation som medførte en 20 x forøgelse af produktionen af et leukotoxin. Det fascinerende er, at alle patienter med denne klon, hvad enten de bor i Marocco, Europa eller USA har en genetisk baggrund i Nordvest-Afrika.

KONKLUSION

  Normalfloraen bør aldrig elimineres. Normalfloraen skal være i balance. Ved ubalance er målet at genskabe harmonisk balance.

DEN MUSISKE INTERESSE

  Som dreng sang Mogens Kilian i drengekor i Vejle. Allerede her skabtes interessen for klassisk musik, og for de penge han tjente ved at tegne for P. A. Knudsen på ÅTH, købte han en cello, som han stadig spiller kammermusik på sammen med venner. I 42 år har Mogens Kilian været formand for Aarhus Musikforening, som arrangerer kammermusikkoncerter i Musikhuset Aarhus.

INTERESSEN FOR ITALIEN

  Mogens Kilians datter Sophie startede butikken "Italianissimo" i Gl. Munkegade. Her kan købes lækre italienske delikatesser. Mogens står for vinimporten til butikken. se butikkens hjemmeside: www.italianissimo.dk

"SENIORLIV"

  Mogens Kilian beklæder i dag stillingen som direktør i Lundbeck fondens interdisciplinære forskningsinitiativ vedrørende psykiatriske sygdomme med 140 forskere i København og Aarhus. Lundbeck-fonden har foreløbigt støttet projektet med 241 mill. kr.

 (Se også : www.seniortv.dk "Mogens Kilian - musik og bakterier")

tilskuereMK

       

  

  Flemming Pedersen orienterede om sidste nyt fra kredsbestyrelsen. De nye kontingentregler, der træder i kraft fra 1. januar 2016 betyder differentieret kontingent for klinikejere, privatansatte, off. ansatte og pensionister. Han fortalte om inddelingen af patienter i GRØN, GUL og RØD risikogruppe, der havde medført overskridelse på 150 mill. kr, og der forventes store overskridelser fremover, der deles ved nedsat tilskud året efter. Tandplejen i Århus fylder 100 år og centraliserer fra 48 klinikker i 1980 til 6 storklinikker i 2017.

Sygevikar søges 2-3 dage / uge, max. 20 timer i østjylland!

Der var i alt 53 fremmødte til aftenens møde.

Aftenen blev også benyttet til at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer Flemming Moss Hansen og Ole Pinnerup for deres indsats i initiativgruppen for Plus 55. Som nyt medlem af initiativgruppen er Flemming Pedersen indtrådt. Flemming har også en post i kredsforeningen.

    

      

  EN FANTASTISK SPÆNDENDE AFTEN MED EN VIDTFAVNENDE OG ENGAGERET FORTÆLLER. MOGENS KILIAN ÅBNEDE VORES ØJNE FOR BETYDNINGEN AF MIKROBIOLOGIEN I BALANCE OG UBALANCE, I FORTID OG NUTID , BÅDE I OG UDEN FOR MUNDHULEN.

DEN DEJLIGE AFTEN SLUTTEDE SOM SÆDVANLIG MED SMØRREBRØD OG SANG AKKOMPAGNERET AF HELGA LARGREN PÅ HARMONIKA. 

 

Birthe-Annette Bindslev, Bjarne Simonsen, Svend Kølsen-Petersen, Flemming Pedersen, Jørgen Bindslev

   

Denne side bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Disse oplysninger slettes så snart du forlader siden. Der ud over indsamles - i anonymiseret form - oplysninger om din færden på siden, til brug for udarbejdelse af bruger statistik.